Електронний каталог

У9(4Укр)49
М89          Музичка, Є. О.
    Управління збутовою діяльністю туристичних підприємств [Текст] [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Музичка Є. О. ; 08.00.04 - економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2015. – 24 с.


УДК 338.48
ББК У9(4Укр)49:Ч518-21+У49:Ч518-21

            



Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'