Електронний каталог

У02
Т81          М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець [Текст] [Текст] : до 150-річчя від дня народж.: моногр. / авт.: В.М. Геєць, В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.; відп. ред. В.В. Небрат. – Київ : Наукова думка, 2015. – 362 с. – Бібліогр.: с. 343-355. – 420.16, 300 пр.


ISBN 978-966-00-1489-3ББК У02(4Укр)+У.д

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'