Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) [Текст] [Текст] : галузь знань 0305"Економіка та підприємництво";напрям підготов. 030510 "Товарознавство і торг. підприємництво"; спеціалізац."Товарознавство та орг.зовніш.торгівлі", освіт.ступінь "бакалавр" / ф-т товарознавства і торг. підприємництва. – зам. 804. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 108 с. – 54.00.


ББК Ч484(4Укр)+Ч484(4)+У.р

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'