Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) [Текст] [Текст] : галузь знань 0305"Економіка та підприємництво"спец.03051001"Товарознавство і комерц. діяльн." спеціалізац."Товарознавство та комерц. логістика", освіт.ступінь "магістр" / ф-т товарознавства і торг. підприємництва. – зам. 527. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 62 с. – 32.00.


ББК Ч484(4Укр)+Ч484(4)+У.р

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'