Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) [Текст] [Текст] : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 140101 "Готел.і ресторан. справа", освіт. ступінь "магістр" / ф-т ресторан.-готел. та туристич. бізнесу. – зам. 596. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 56 с. – 30.00.


ББК Ч484(4Укр)+Ч484(4)+У.р+У441.357+У424.14

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'