Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) [Текст] [Текст] : галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", спец. 03060101 "Менедж.орг.і.адміністрування" спеціалізаціі "Менедж. готел.-ресторан. бізнесу", освіт. ступінь "магістр" / ф-т ресторан.-готел. та турист. бізнесу. – зам. 597. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 56 с. – 30.00.


ББК Ч484(4Укр)+Ч484(4)+У.р+У49:Ч518-21+У441.357+У424.14

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'