Електронний каталог

У9(4Укр)305/307
К78          Кравченко, Є. В.
    Транскордонне співробітництво машинобудівних підприємств [Текст] [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Кравченко Є. В. ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Одеса : ОНПУ, 2015. – 24 с.


УДК 338.45
ББК У9(4Укр)305.8+У9(4Укр)298

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'