Електронний каталог

          Климчук, М. М.
    Формування та реалізація організаційно-економічного апарату реінжинірингу в управлінні бізнес-процесами [Текст] / М. М. Климчук
    // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2015. – №5. – С. 116-118.


ББК У9(4Укр)0-13

            


Є складовою частиною документа Формування ринкових відносин в Україні [Текст]. №5. – Київ, 2015. – журнал.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'