Електронний каталог

У26
Ш95          Шульга, Н. П.
    Операції комерційних банків [Текст] [Текст] : опор. конспект лекцій для студ. спец. "Банк. справа". Ч.1 : Традиційні банківські послуги / Н. П. Шульга, У. М. Сігаєва. – Київ : КНТЕУ, 2011. – 111с. : іл. – 26,05.


ББК У262.1я73+У9(4Укр)262.1я73+Х9(4Укр)302

            
Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'