Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) [Текст] [Текст] : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво"; напрям підготов. 030510 "Товарознавство і торг. підприємництво"; спец. 03051003 "Експертиза товарів та послуг"; освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / ф-т товарознавства і торг. підприємництва. – зам. 07/15. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 55 с. – 33.00.


ББК Ч484(4Укр)+Ч484(4)+У.р+Ж609+У421.20-803-44

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'