Електронний каталог

          Абакуменко, О. В.
    Стимулювання трудової активності населення як необхідна передумова активізації інвестиційної діяльності в Україні [Текст] / О. В. Абакуменко, К. Є. Лавров
    // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2014. – № 15. – С. 40-43.


ББК У9(4Укр)240

            


Є складовою частиною документа Інвестиції: практика та досвід [Текст]. № 15. – Київ, 2014. – журнал.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'