Електронний каталог

          Лазарович, М. В.
    УкраЇнськi сiчовi стрiлцi в революцiйних подiях у листопадi 1918р.в Схiднiй Галичинi [Текст] / М. В. Лазарович
    // Український iсторичний журнал. – 1998. – С.40-51.


ББК Т3(4Укр)-перiод квiтень

            
Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'