Електронний каталог

У421.21
А72          Антонова, О. В.
    Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі [Текст] [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Антонова О. В. ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Харків : Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2014. – 23 с.


УДК 35.07
ББК У421.21+У421.0-93+У9(4Укр)421.21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'