Електронний каталог

          Камбелл, Я.
    Циклы, кризисы и решения по идеям В.И.Вернадского [Текст] / Ян Камбелл
    // Вісник Донецького Національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – № 4 (60). – С. 204-220. – (Економічні науки).


ББК У02

            


Є складовою частиною документа Вісник Донецького Національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського [Текст]. № 4 (60). – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – (Економічні науки). – журнал.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'