Електронний каталог

459
К63          Комп'ютерно-технічні засоби в рекламі і зв'язках із громадськістю [Текст] [Текст] : програма та робоча програма / авт. Г.В. Алданькова; КНТЕУ, Каф. маркетингу та реклами. – 231/14 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2014. – 26 c. – 24,00.

   ОКР "бакалавр", галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво", напрям підготовки 030507 "Маркетинг", професійне спрямування 03050702 "Рекламний бізнес", галузь знань 0303 "Журналістика та інформація", напрям підготовки 030302 "Реклама і зв'язки з громадськістю "


ББК У290-592-803.81+З.973.26-018.2

    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 25 24


Теми документа


Статистика використання: Видач: 3 Завантажень: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'