Електронний каталог

У052.9(2)242.1
Ч-27          Чацкис, Е. Д.
    Совершенствование учета и анализа финансовых результатов деятельности оптовой плодоовощной торговли(на примере объединений плодоовощной торговли УССР) [Текст] : Автореферат дисс...канд.экон.наук / Чацкис Е. Д. ; 08.00.12-бух.учет и анализ хоз.деятельности. – К. : КТЭИ, 1980. – 28с.


ББК У052.9(2)242.1

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'