Електронний каталог

Л80-9
О-66          Орлова, Н. Я.
    Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки [Текст] [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Я. Орлова, П. Х. Пономарьов. – 3-тє вид. переробл. та допов. – Київ : КНТЕУ, 2013. – 515 с. – (Товарознавство). – Бібліогр.: с. 491-494. – 85.00, 300 пр.


ISBN 978-966-629-620-0ББК Л80-9я73+Л91-9я73+Л80-1я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Бібліографічний відділ 1 1
Науковий фонд 2 2
Учбовий фонд 26 24
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 272

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'