Електронний каталог

          Дейнеко, Л. В.
    Інвестиційна привабливість виробничої інфраструктури агроподовольчої сфери [Текст] / Л. В. Дейнеко, Т. В. Стройко
    // Економіка і прогнозування. – Київ, 2012. – № 4. – С. 73-81.


ББК У9(4Укр)32

            


Є складовою частиною документа Економіка і прогнозування [Текст]. № 4. – Київ : Библиотека КНТЭУ, 2012. – журнал.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'