Електронний каталог

У03
F52          Filar, T.
    Ukrainskie Galicyjskie sfery gospodarcze w Drugiej Rzeczypospolitej [Text] [Текст] / T. Filar ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. – 356 s. – (Monografie : Seria specjalna Zeszyty Naukowe). – 40,00, 150+20 egz.

   Monografia poswiecona jest ukrainskim sferom gospodarczym, jakie uksztaltowaly sie w drugiej polowie XIX wieku w Galicji w wyniku przemian po wprowadzeniu jej autonomii w 1867 roku, a takze zmian w zakresie prawodawstwa gospodarczego, oraz ich dziejom w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Szczegolowo omowiono srodowiska dzialajace na rzecz rozwoju ukrainskich galicyjskich sfer gospodarczych, skupione m.in. wokol towarzystwa „Proswita”, czasopism: „Torhiwla i Promysl”, „Ukrajins’kyj Kupec”, lwowskie „Dilo”, oraz wokol lwowskiego Sojuzu Ukrajins’kych Kupciw i Promyslowciw, a takze waznej instytucji finansowej – „Prom-Banku”. Problematyke funkcjonowania tych sfer na terenie Galicji Wschodniej, a pozniej Malopolski Wschodniej, i na Wolyniu omowiono nie tylko w wymiarze spoleczno-gospodarczym, ale rowniez w kontekscie istniejacych na tych terenach antagonizmow narodowosciowych.


ISBN 978-83-7252-533-8ББК У03(4/8)+У03(4Пол)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Зал іноземної літератури 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 18

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'