Електронний каталог

У49
Б12          Бабарицька, В. К.
    Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту [Текст] [Текст] : навч. посіб. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 287 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – 42.98, 500 пр.


ISBN 966-542-244-8ББК У49:Ч518-21я73+У9(4Укр)49:Ч518-21я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'