Електронний каталог

У052.2
Ш35          Швець, В. Г.
    Теорія бухгалтерського обліку [Текст] [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 535 с. – Бібліогр.: с. 534-535. – 64.00.


ISBN 978-966-346-348-3ББК У052.я73+У052.9(4Укр)2я73+У052.9(4Укр)2-15я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'