Електронний каталог

578
М59          Мікробіологія харчових продуктів [Текст] [Текст] : програма та робоча програма / авт. Г.Б. Рудавська, Б.О. Голуб; КНТЕУ, Каф. товарознавства та експертизи харчових продуктів. – 308/13 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2013. – 26 с. – 13,00.

   ОКР "бакалавр", галузь знань 0507 "Харчова промисловість та переробка с.-г. продукції", напрям підготовки 050701 "Харчові технології та інженерія", професійне спрямування "Технології в ресторанному господарстві"


ББК Л80-1

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 90 90


Теми документа


Статистика використання: Видач: 75

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'