Електронний каталог

У052.9(4Укр)2
Б94          Бухгалтерський облік,аналіз і контроль в системі управління підприємством [Текст] [Текст] : матеріали VI наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених, 28-29 квіт. 2011 р., м. Львів. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 430 с. – 50.00, 170 пр.


ББК У052.9(4Укр)2я4+У052.9(4Укр)242.1+У052.9(4Укр)229

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'