Електронний каталог

У
О-72          Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра [Текст] [Текст] : галузь знань 1401"Сфера обслуговування",напрям підготов.140103 "Туризм",спец. 8.14010301"Туризмознавство (за видами)",кваліфікац. Магістр с туризмознавства 2481.2"Туризмознавець", 2481.2"Екскурсознавець" 2481.1"Наук. співробітник(туризмологія, екскур / [розробники стандарту: А.А.Мазаракі, Н.В. Притульська, І.О. Бочан та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 34 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України). – 40.00.


ББК У.р+Ч484(4Укр)+У9(4Укр)49:Ч518

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 25

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'