Електронний каталог

У
О-72          Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста [Текст] [Текст] : галузь знань 1401"Сфера обслуговування", напрям підготов. 140103 "Туризм", спеціальність 7.14010301 "Туризмознавство (за видами)", кваліфікац. Спеціаліст с туризмознавства 2481.2"Туризмознавець", 2481.2 "Екскурсознавець" / [розробники стандарту: А.А.Мазаракі, Н.В. Притульська, І.О. Бочан та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 26 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України). – 40.00.


ББК У.р+Ч484(4Укр)+У9(4Укр)49:Ч518

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 90

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'