Електронний каталог

338Т8
С34          Сивак, В. Ф.
    Резервы развития товарооборота путем активизации торговли [Текст] : Автореферат дисс...канд.экон.наук / Сивак В. Ф. ; 08.00.05-экономика,организ. управ-ния и планирования торговли. – К. : КТЭИ, 1977. – 22с.


ББК У9(2)20-41

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'