Електронний каталог

У
О-72          Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра [Текст] [Текст] : галузь знань 0305"Економіка та підприємництво"; напрям підготов.0305010"Товарознавство і торг.підприємництво"; спец.8.03051003"Експертиза товарів та послуг";кваліф. магістр з експертизи товарів та послуг; 2419.2 фахівець із якості, 2441.1наук.співроб / [розроб. стандарту: А.А. Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 42 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України). – 50.00.


ББК У.р+Ч484(4Укр)+Ж.ц+У421.20-803-44

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'