Електронний каталог

У
З-36          Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до державної атестації магістра. [Текст] [Текст] : зі спец. 8.03051004 "Управління безпечністю та якістю товарів", напряму підготов. 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво", галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / [розробники стандарту: А.А.Мазаракі, Н.В. Притульська, В.А. Осика, та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 23 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України). – 35.00.


ББК У.р+Ч484(4Укр)+Ж609+У421.20-803-44

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'