Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) [Текст] [Текст] : галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво". Напрям підготов. 030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво". Проф. спрямування "Експертиза товарів та послуг". Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" / Ф-т товарознавства і торговельного підприємництва. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 95 с. – 34.00.


ББК Ч484(4Укр)+Ч484(4)+У.р+Ж609+У421.20-803-44

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 8

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'