Електронний каталог

33МС-07
П64          Потапова, Н. П.
    Имитационная модель внешнеторговых коммерческих переговоров [Текст] : Автореферат дисс...канд.экон.наук / Потапова Н. П. ; 08.00.13-мат.методы в примен.выч.тех-ки в экон.исслед.,план. и упр. нар.хоз.и отраслями. – М. : Московск.эконом.-статист.ин-т, 1983. – 22с.


ББК Х

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'