Електронний каталог

301
Н31          Наскрізна програма практики [Текст] [Текст] / авт. Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко; КНТЕУ, Каф. готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. – 428/12 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 22 c. – 12,00.

   ОКР "бакалавр", "магістр"; галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", напрям підготовки 030601 "Менеджмент"; професійне спрямування "Менеджмент туристичної індустрії", спеціалізація : "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу", "Менеджмент виставкової діяльності"


ББК У49:Ч518-21+У.р

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 14 13


Теми документа


Статистика використання: Видач: 29

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'