Електронний каталог

          Близкий, Р.
    Проблемы интеграции Украины в мировой рынок плодоовощной продукции [Текст] / Р. Близкий
    // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – № 5-1. – С. 36-47.


ББК У584.3

            


Є складовою частиною документа Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст]. № 5-1. – Тернопіль, 2011. – журнал.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'