Електронний каталог

У49
Т48          Ткешелашвілі, М. Л.
    Маркетингове управління суб`єктами туристичної діяльності [Текст] [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Ткешелашвілі М. Л. ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. : Л.М. Шульгіна. – Київ, 2012. – 199 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с.184 - 199. - Дод.


УДК 338.487
ББК У49:Ч518-211.1+У9(4Укр)49:Ч518-211.1

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'