Електронний каталог

У
О-72          Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра [Текст] [Текст] : напряму підготовки 6.140103 "Туризм", галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" / [розробники стандарту: А.А.Мазаракі, М.І.Пересічний, Т.І.Ткаченко та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2011. – 20 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України). – 30.00.


ББК У.р+Ч484(4Укр)+У49:Ч518+Ж.ц

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'