Електронний каталог

У
О-72          Освітньо-професійна програма підготовки магістра [Текст] [Текст] : за спеціальністю 8.14010301 "Туризмознавство (за видами)", напряму підготов. 140103 "Туризм", галузь знань 1401 "Сфера обслуговування" / [розробники стандарту: А.А.Мазаракі, М.І.Пересічний, Т.І.Ткаченко та ін.]. – Київ : КНТЕУ, 2011. – 19 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України). – 30.00.


ББК У.р+Ч484(4Укр)+У49:Ч518+Ж.ц

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'