Електронний каталог

          Блащук, Л. В.
    Стратегічне планування як функція управління міським розселенням [Текст] / Л. В. Блащук
    // Економіка та держава. – Київ, 2011. – № 11. – С. 138-141.


ББК У049(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Економіка та держава [Текст]. № 11. – Київ : Библиотека КНТЭУ, 2011. – журнал. – 336,96.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'