Електронний каталог

          Pysmennyi, V.
    Agent based access to heterogeneous databases [Text] [Текст] = Організація доступу до гетерогенних баз даних з використанням агентних технологій / V. Pysmennyi, M. Ternovoy
    // International journal of computing. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – Vol. 10, № 2. – P. 183-191.

   В роботі запропоновано підхід до реалізації доступу до інформації в розподіленому інформаційно- телекомунікаційному середовищі з гетерогенних баз даних з використанням мультиагентних систем. Розглянуто різні варіанти створення мультиагентної системи. Розроблено схему взаємодії між агентами для реалізації доступу до інформації з гетерогенних баз даних. Запропонований підхід націлений на підвищення ефективності роботи з даними з гетерогенних інформаційних систем без необхідності їх зміни.


ББК З.973.26-018

            


Є складовою частиною документа International journal of computing [Текст] : Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг". Vol. 10. № 2. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – журнал.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'