Електронний каталог

          Education Intelligence software as a tool of increasing the effectiveness of creative learning [Text] [Текст] = Програмний інструментарій Education Intelligence як засіб підвищення ефективності креативного навчання / . Hryshachov V. V, D. Zamyatin, O. Kebkalo, A. Mykhailiuk
    // International journal of computing. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – Vol. 10, № 2. – P. 114-132.

   В статті розроблено математичну модель процесу навчання в ході самостійної інформаційно- навчальної роботи учня. Запропоновано спосіб побудови та оптимізації індивідуальних освітніх траєкторій. Проаналізовано вплив застосування спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем на показники якості навчального процесу. Введено поняття класу систем Education Intelligence і показано, що використання їх в освітньому процесі є потужним засобом інтенсифікації навчальної діяльності.


ББК З.973.26-018.2

            


Є складовою частиною документа International journal of computing [Текст] : Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг". Vol. 10. № 2. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – журнал.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'