Електронний каталог

          Кузьмінський, Ю.
    Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік [Текст] / Ю. Кузьмінський
    // Бухгалтерський облік і аудит. – Київ : Екаунтинг, 2011. – № 7. – С. 27-31.


ББК У052.9(4Укр)2

            


Є складовою частиною документа Бухгалтерський облік і аудит [Текст]. № 7. – Київ : Екаунтинг, 2011. – журнал. – 402,00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'