Електронний каталог

270
Т33          Теоретичні основи харчових виробництв [Текст] [Текст] : програма і робоча програма / авт. В.В. Дорохович, П.О. Карпенко; КНТЕУ, Каф. технології та організації ресторанного господарства. – 450/11 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2011. – 26 с. – 12,00.

   ОКР "бакалавр", напрям підготовки 051701 "Харчова технологія та інженерія", галузь знань 0517 "Харчова промисловість та переробка с.-г. продукції", професійне спрямування "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс"


ББК Л80-1

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 8 8


Теми документа


Статистика використання: Видач: 9

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'