Електронний каталог

455
Т50          Товарознавство продовольчої сировини [Текст] : методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу для студентів зі спеціальностей 8.050301 "Товарознавство і комерційна діяльність" та 8.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі" денної форми навчання / уклад. В.А.Колтунов ; Каф.товарознавства та експертизи продовольчих товарів. – 873/06 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2006. – 47 с. – 4.37.


ББК Л80-1+Л80-9

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 8 8


Теми документа


Статистика використання: Видач: 58

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'