Електронний каталог

160
Д50          Ділові ігри з курсу "Теоретичні основи технології харчових виробництв" [Текст] : для студентів факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу денної форми навчання зі спеціальності 6.091711 "Технологія харчування", спеціалізація 6.09171101 "Технологія харчування, ресторанна справа та бізнес" / уклад.: М.М. Калакура, В.В. Дорохович; Каф. технології і організації громадського харчування. – 581/02 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 15 с. – 1,75.


ББК Л80-1

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'