Електронний каталог

316
А64          Аналіз господарської діяльності [Текст] : Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів ОКР "бакалавр", професійного спрямування 6.050106 "Облік і аудит", спеціалізації 6.05010601 "Облік і аудит у підприємництві" денної та заочної форм навчання / уклад.:Н.С.Барабаш, Т.А.Кумченко; Каф. фін. аналізу і контролю. – 603/05 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2005. – 83 c. – 8.75.


ББК У053+У290-93

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 10 8


Теми документа


Статистика використання: Видач: 147

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'