Електронний каталог

250
М54          Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з курсу "Теорія економічного аналізу" [Текст] : для студентів напряму підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент" денної і заочної форм навчання / уклад.: Н.С.Барабаш, К.О.Редько; Каф. аудиту. – 275/03 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 51 c. – 4.39.


ББК У053

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 46 41


Теми документа


Статистика використання: Видач: 725

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'