Електронний каталог

275
М54          Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу "Теорія фінансово-господарського контролю" [Текст] : для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки "Економіка і підприємництво" денної та заочної форм навчання / уклад.: М.О.Никонович, К.О.Назарова; Каф. аудиту. – 833/03 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 141 с. – 7.54.


ББК У9(4укр)261.8+У052.2-218

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 304

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'