Електронний каталог

318
Т38          Технології рекламних засобів [Текст] : робоча програма для студентів ОКР "бакалавр" професійного спрямування 6.050108 "Маркетинг" спеціалізації 6.05010802 "Рекламний бізнес" напряму підготовки "Економіка і підприємництво" / уклад. Г.В. Алданькова ; Каф. маркетингу та комерційної діяльності". – 480/05 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2005. – 19 с. – 10.67.


ББК У290-592-803.81

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'