Електронний каталог

148
П78          Програма дисципліни "Основи туризмознавства" [Текст] : Для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" спеціалізації 7.050201.04 "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу" всіх форм навчання / Каф. готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; уклад. Г.І.Михайліченко, М.Г.Бойко. – 259/03 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 10 c. – 3,03.


ББК У49:Ч518-21+Ч518.1

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Сектор методичних видань 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 17

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'