Електронний каталог

У9(4Укр)421.21
О-26          Обущак, Т. А.
    Управління фінансовим станом торговельного підприємства [Текст] [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Обущак Т. А. ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. І.О.Бланк. – Київ, 2011. – 304 с. – (КНТЕУ). – Дод.


УДК 339.3:005.915
ББК У9(4Укр)421.21+У9(4Укр)421.0-93+У421.21+У421.0-93

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'