Електронний каталог

У9(4Укр)421.21
О-26          Обущак, Т. А.
    Управління фінансовим станом торговельного підприємства [Текст] [Текст] : автореферат дис...канд.екон.наук / Обущак Т. А. ; 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Київ : КНТЕУ, 2011. – 21 с.


УДК 339.3:005.915
ББК У9(4Укр)421.21+У9(4Укр)421.0-93+У421.21+У421.0-93

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'