Електронний каталог

У26
Ш95          Шульга, Н. П.
    Операції комерційних банків [Текст] : опорний конспект лекцій. Ч.1 : Традиційні банківські послуги / Н. П. Шульга, У. М. Сігаєва. – К. : КНТЕУ, 2009. – 111с. : іл. – 20,05.


ББК У262.1я73+У9(4Укр)262.1я73+Х9(4Укр)302

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
БИБЛИОТЕКА 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'